احکام نماز عید فطر

س634: آیا کم و زیاد کردن قنوت های نماز عید باعث بطلان می شود؟

ج: اگر مراد از کم و زیاد نمودن،  ظکوتاه یا طولانی خواندن قنوت هاست این کار موجب بطلان نمی شود و اگر مراد کم یا زیاد نمودن تعداد آنهاست، باید نماز را همان طور که در کتب فقهی بیان شده، بجا آورد.

س635:در گذشته معمول بود که هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه می کرد، آیا در حال حاضر اقامه نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است؟   
ج: جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عید را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه نمایند، ولی احوط این است که غیر آنان آن را فرادای بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه، کسی متصدی اقامه آن نشود.

س636: آیا نماز عید فطر قضا دارد؟                                                             ج: قضا ندارد.

س637: آیا نماز عید فطر اقامه دارد؟                                                             ج:اقمه ندارد.

س638: اگر امام جماعت برای نماز عید فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و سایر نماز گزاران چه حکمی دارد؟                                                                             ج: به صحت نماز عید امام جماعت و مامومین ضرری نمی رساند                                                                    استفتائات مقام معظم رهبری ص127

/ 0 نظر / 2 بازدید